ยินดีต้อนรับสู่บล็อก กิ๊ก คณิตศาสตร์

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม

ประวัติส่วนตัว

                                         ชื่อ นางส่าวอังคณา  เชื้อสมุทร ชื่อเล่น กิ๊ก
                                         ค.บ.4 คณิตศาสตร์
                                         ภูมิลำเนา 73/2 หมู่ 6 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง
                                         จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150
                                         คติประจำใจ รักตัวเองให้มากกว่ารักคนอื่น